Comeniusstraat 2 A
1817 MS Alkmaar
Tel: 072 752 9370
Fax: 072 752 9371
Neem contact op

Uw privacy - onze zorg. Lees hier hoe wij met uw privacy omgaan.
 • ZZP Verzekeringen Alkmaar, Amsteram e.o.

  Financiële Planning

 • Verzekeringen Alkmaar, Amsteram e.o.

  Verzekeringen

  Altijd een persoonlijk advies.

 • Hypotheek Alkmaar, Amsteram e.o.

  Hypotheken

  Een financiering die jarenlang voor plezier zorgt.

 • Lening Alkmaar, Amsteram e.o.

  Financieringen

  Duidelijk overzicht van de voor- en de nadelen.

 • Lijfrente Alkmaar, Amsteram e.o.

  Lijfrente

  Zorg dat u kunt genieten van uw oude dag!

Uw privacy – Over uw privacy en hoe wij deze waarborgen.

Onze volledige privacyverklaring vindt u hier.

Fides Abaque B.V. hanteert verschillende maatregelen om de privacy van uw data te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de basis voor ons beveiligingsbeleid.

De AVG duidt Fides Abaque B.V. aan als verwerkersverantwoordelijke omdat de noodzakelijkheid van het verwerken van persoonsgegevens voortkomt uit de aard van onze dienstverlening.

Fides Abaque schakelt leveranciers in om een gedeelte van de persoonsgegevens te verwerken. Dit is nodig ons werk te kunnen uitvoeren. De AVG stelt eisen aan de vorm en inhoud van afspraken met opdrachtgevers en leveranciers. Daarnaast stelt deze wet ook een aantal zelfstandige verplichtingen en beperkingen aan Fides Abaque als gegevensverantwoordelijke. Op basis van de AVG zorgen wij ervoor dat:

 • wij en onze leveranciers zich vanzelfsprekend aan de wet houden.
 • het verwerken van persoonsgegevens alleen plaatsvindt op basis van schriftelijke instructies van haar opdrachtgevers (zoals uitgewerkt in de dienstverleningsovereenkomst of een aanvraagformulier) of de wet.
 • de gegevensverstrekking aan derden voortvloeit uit de wet of het doel van de verwerking en geschiedt met specifieke toestemming van de opdrachtgever.
 • er voldoende waarborgen zijn met betrekking tot technische en organisatorische beveiliging.
 • gegevens die aan ons zijn toevertrouwd geheim worden gehouden.
 • bij het ontwikkelen van onze processen het ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ principe wordt gehanteerd.
 • er bindende verwerkersafspraken gemaakt worden met verwerkers in een verwerkersovereenkomst.

Privacy by design:

Privacy by design houdt in dat wij als organisatie al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) ten eerste aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen, ook wel privacy enhancing technologies (PET) genoemd.

Privacy by default:

Privacy by Default betekent dat privacy de standaard instelling is van een programma, app, website, dienst of apparaat.

Verder informatie over hoe wij omgaan met uw privacy en informatiebeveiliging treft u in onderstaande documenten.

Uw recht:

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens in te zien of aan te passen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Mocht dit laatste leiden tot nadelige effecten voor u, dan stellen wij u hier vooraf van op de hoogte voordat wij overgaan tot het werkelijk wijzigen of verwijden van uw gegevens. Hierdoor bent u in staat een geïnformeerd beslissing te nemen en bent u vooraf op de hoogte van bepaalde gevolgen.

Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op: info@fidesabaque.nl.

Fides Abaque B.V. neemt de bescherming van uw gegevens hoop op en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via anja@fidesabaque.nl of 072 752 93 70.